مکملهای مایع


آمینو اسید

آمینو اسید

آمینو اسید ها کوچک ترین واحد پیش ساز تولید پروتئین می باشند که تولید بافت زنده بدون وجود آمینواسیدها امکان پذیر نیست همچنین رشد و شکوفایی مرجانهای LP...

مکمل مایع مولتی ویتامین

مکمل مایع مولتی ویتامین

ویتامین ها ترکیبات آلی هستن که برای انجام پروسه متابولسیم و سیستم ایمنی برای ماهیان و سایر آبزیان بسیار مهم و سودمند هستند .

کرال ریف انرژی

کرال ریف انرژی

مکمل Coral Reef Energy تامین کننده همزمان کلسیم و کربوهیدرات های لازم جهت رشد و شکوفایی تمام گونه های مرجانی مباشد که براساس کلسیم و ترکیبات پیچیده قندها و ...

محلول مایع افزاینده pH

محلول مایع افزاینده pH

دی اکسید کربن موجود در هوای اطراف و باقیمانده غذاها و فضولات آبزیان می توانند سبب اسیدی شدن آب شوند و ترشح کلسیم کربنات را عملا غیر ممکن می سازند.

واتر کاندیشینر

واتر کاندیشینر

کلر یکی از عناصر موجود در آب شهری می باشد که برای آبزیان بسیار مهلک و خطرناک است این عنصر در آب شهری غلظتی در حدود 2 تا 3 میلی گرم بر لیتر دارد .آب شهری ع...

مکمل مایع آهن و منگنز

مکمل مایع آهن و منگنز

آهن یکی از عناصر مهم در آب دریا است که غلظتی در حدود 0.015 میلی گرم بر لیتر دارد ، این عنصر در فتوسنتز نقش به سزایی ایفا می کند و همچنین یکی دیگر از وظایف ...

مکمل مایع عناصر کمیاب

مکمل مایع عناصر کمیاب

در آب دریا حدود 72 عنصر وجود دارد که بسیاری از آنها غلظتی کمتر از 1ppm دارند اما در حیات آبزیان اثر بسیار بالایی دارند این عنصار به طور مستقیم و غیر مستق...

مکمل مایع ید

مکمل مایع ید

ید یکی از هالوژن های مهم در آب دریا که غلظتی حدود 0.6 میلی گرم بر لیتر دارد و نقش بسیار مهمی در رنگ پذیری بی مهرگان ، مرجان ها و همچنین بسیاری از صدف ها ا...

مکمل مایع دو پارتی A+B

مکمل مایع دو پارتی A+B

کلسیم و کربنات در آب دریا دو عنصر حیاتی هستند که تمام حیات اکوسیستم های مرجانی به این دو دو عنصر به شدت وابسته هستند . این دو عنصر فقط در صورتی به فرم ق...

مکمل مایع آلکالین بافر8.4

مکمل مایع آلکالین بافر8.4

کربنات و بی کربنات و عنصر بور در سختی و پایدار بودن پی اچ در آب دریا نقش بسیار مهمی را ایفا میکنند و بدون وجود هریک از این عناصر مقدار پی اچ آب به سمت ا...

مکمل مایع استرونسیم و مولیبدنیوم

مکمل مایع استرونسیم و مولیبدنیوم

استرونسیم در آب دریا غلظتی معادل 8 میلی گرم بر لیتر دارد و از لحاظ عملکرد بسیار شبیه به کلسیم میباشد . به طور میانگین بین 0.7 تا 1.2% وزن اسلکت آراگونیتی م...

مکمل مایع پتاسیم

مکمل مایع پتاسیم

پتاسیم یکی از عناصر بسیار مهم در تشکیل Aragonite و همچنین عامل رشد مرجانها میباشد این عنصر در اثر مصرف و فیلتراسیون کاهش پیدا میکند همچنین غلظت پتاسیم ت...

مکمل مایع منیزیم

مکمل مایع منیزیم

منیزیم یک عنصر حیاتی در زندگی جانوری و گیاهی میباشد این عنصر در آب دریا غلظتی در حدود 1286 تا 1300 میلی گرم بر لیتر دارد که نقش بسیار کلیدی را در آب دریا ر...

مکمل مایع کلسیم

مکمل مایع کلسیم

کلسیم عنصری بسیار حیاتی و ضروری در زندگی آبزیان جزایر مرجانی بوده که رشد و نمو حیات مرجانها و سایر بی مهرگان به آن به شدت وابسته میباشد ارگانیسیم های...