مکمل مایع کلسیم

کلسیم عنصری بسیار حیاتی و ضروری در زندگی آبزیان جزایر مرجانی بوده که رشد و نمو حیات مرجانها و سایر بی مهرگان به آن به شدت وابسته میباشد ارگانیسیم های دریایی برای ساخت اسکلت و تحکیم استخوان ها و همچنین قسمتی از دیواره سلولی به آن نیاز مبرم و ضروری دارند.

52 _مکمل مایع کلسیم
غلظت کلسیم در آب دریا غلظتی در حدود 412 میلی گرم بر لیتر میباشد که این مقدار در اکوسیستم های مرجانی خصوصا آکواریوم هایی که در آن مرجانهای خانواده ی Scleractinia که شامل مرجانهای سخت کلسیمی اعم از LPS و SPS بر اثر مصرف ورشد کاهش پیدا میکند ؛ مکمل مایع کلسیم می تواند این نیاز را در اکوسیستم های مرجانی به طور کامل تامین کند.

* تهیه شده ازمواد گرید FCC و USP
* دارای فرمولاسیون بسیار دقیق
* دارای غلظت بسیار بالا نسبت به سایر مکمل های کلسیم موجود 200000 ppm
* قابلیت جذب بسیار بالا توسط لایه های داخلی مجرای pharynx مرجان و همچنین ترشح بالا توسط لایه ی Epiehelium در مرجانهای کلسیمی LPS و SPS
* فرموله و بهینه شده جهت رشد کرالیت مرجانها و افزایش استحکام دیواره ی Septum در مرجانهای کلسیمی
* افزایش Calcification در مرجانها و همچنین افزایش رشد و تکثیر جلبکهای آهکی بنفش Coralline و سایر مرجانهای Reef-Builders
* قابلیت جذب بسیار بالا در صدف های دو کپه ای از قبیل ماکسیما.
* بدون اثرگذاری بر pH
* فاقد مواد آلی مانند گلوکنات و EDTA
* فاقد نیترات و فسفات
راهنمای مصرف :
1- ابتدا توسط کیت تست دقیق مقدار کلسیم را به دست آورید.
2- قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید.
3- به صورت هفتگی مقدار 20 سی سی از مکمل مایع کلسیم به ازاء 190 لیتر به تانک اضافه شود.
راهنمای مصرف حرفه ای: مقدار مصرف کلسیم تانک را در طول هفته محاسبه کرده و با توجه به مرجع زیر مقدار مناسب مکمل کلسیم را محاسبه نمایید.
مرجع: هر سی سی از مکمل مایع کلسیم در 3.78 لیتر می تواند مقدار کلسیم را 52.9 پی پی ام افزایش دهد.
توضیحات : با توجه به کیفیت بسیار بالا محصول مکمل کلسیم و ثبات لازم در روند تولید این امکان فراهم شده است که جهت محاسبه دقیق و بیشترین مقدار بازدهی آن بتوان از ماشین حساب هوشمند برای محاسبه مقدار مصرف آن در آکواریوم استفاده کرد، لذا هر چقدر مقدار وارد شده لیتراژ آب آکواریوم به واقعیت نزدیک تر باشد، مقدار مصرف نهایی دقیق تر خواهد بود.