از بین برنده فسفات و سیلیکات

54 _از بین برنده فسفات و سیلیکات
راهنمای مصرف: قبل از مصرف بطری را به خوبی تکان دهید و به ازا هر 200 لیتر آب آکواریوم 5 سی سی (یک درب) از محصول به صورت آهسته جلوی ورودی سامپ با جریان آب بالا، قبل از فیلتر ساکس و اسکیمر اضافه نمایید و بعد از گذشت 24 ساعت تست فسفات انجام دهید.
نکته یک: در صورت بالا بودن مقدار فسفات و سیلیکات آب پس از استفاده از محصول امکان مقداری کدورت آب وجود دارد که طبیعی هست و پس از گذشته 24 ساعت مجددا به حالت قبل باز خواهد گشت.
نکته دو: بهتر است مقدار مورد نیاز مصرفی را در یک لیتر آب مقطر یا آب با TDS صفر ریخته و آن را اضافه کرد و اسکیمر به صورت فعال در سیستم روشن باشد، و پس از رسیدن فسفات به رنج ایده آل فیلتر های مکانیکی آکواریوم مانند فیلتر ساکس نظافت شوند.
مرجع: هر 5 سی سی از محصول در 200 لیتر آب آکواریوم مقدار فسفات را 0.05 میلی گرم بر لیتر به طور ایمن کاهش می دهد، لذا توصیه می شود جهت جلوگیری از شوک ناگهانی کاهش فسفات به مرجان ها بیشتر از مقدار توصیه شده استفاده نکنید.
توضیحات : با توجه به کیفیت بسیار بالا از بین برنده فسفات و سیلیکات دیپ اوشن و ثبات لازم در روند تولید این امکان فراهم شده است که جهت محاسبه دقیق و بیشترین مقدار بازدهی آن بتوان از ماشین حساب هوشمند برای محاسبه مقدار استفاده آن در آکواریوم استفاده کرد، لذا هر چقدر مقدار وارد شده لیتراژ و فسفات فعلی آب آکواریوم به واقعیت نزدیک تر باشد، مقدار مصرف نهایی دقیق تر خواهد بودتا فسفات را به مقدار مورد نظر کاهش دهد.