مکمل پودری کلسیم

کلسیم عنصری بسیار حیاتی و ضروری در زندگی آبزیان جزایر مرجانی بوده که رشد و نمو حیات مرجانها و سایر بی مهرگان به آن به شدت وابسته میباشد ارگانیسیم های دریایی برای ساخت اسکلت و تحکیم استخوان ها و همچنین قسمتی از دیواره سلولی به آن نیاز مبرم و ضروری دارند.

55 _مکمل پودری کلسیم
غلظت کلسیم در آب دریا غلظتی در حدود 412 میلی گرم بر لیتر میباشد که این مقدار در اکوسیستم های مرجانی خصوصا آکواریوم هایی که در آن مرجانهای خانواده ی Scleractinia که شامل مرجانهای سخت کلسیمی اعم از LPS و SPS بر اثر مصرف ورشد کاهش پیدا میکند ؛ مکمل مایع کلسیم می تواند این نیاز را در اکوسیستم های مرجانی به طور کامل تامین کند.

* تهیه شده ازمواد گرید FCC و USP
* دارای فرمولاسیون بسیار دقیق
* دارای غلظت بسیار بالا نسبت به سایر مکمل های کلسیم موجود
* قابلیت جذب بسیار بالا توسط لایه های داخلی مجرای pharynx مرجان و همچنین ترشح بالا توسط لایه ی Epiehelium در مرجانهای کلسیمی LPS و SPS
* فرموله و بهینه شده جهت رشد کرالیت مرجانها و افزایش استحکام دیواره ی Septum در مرجانهای کلسیمی
* افزایش Calcification در مرجانها و همچنین افزایش رشد و تکثیر جلبکهای آهکی بنفش Coralline و سایر مرجانهای Reef-Builders
* قابلیت جذب بسیار بالا در صدف های دو کپه ای از قبیل ماکسیما.
* بدون اثرگذاری بر pH
* فاقد مواد آلی مانند گلوکنات و EDTA
* فاقد نیترات و فسفات
راهنمای مصرف :
1- ابتدا توسط کیت تست دقیق مقدار کلسیم را به دست آورید.
2- به ازای هر 100آب آکواریوم، مقدار 2.5 گرم از مکمل پودری کلسیم را در 250 سی سی آب R/O حل کرده و به آب تانک اضافه نمایید تا غلظت منیزیم در محدوده 420 تا 450 میلی گرم بر لیتر برسد.

راهنمای مصرف حرفه ای :
مقدار مصرف کلسیم تانک را در طول هفته محاسبه کرده و با توجه به مرجع زیر مقدار مناسب مکمل کلسیم را محاسبه نمایید.
برای ساختن یک محلول ذخیره کلسیم مقدار 20 گرم از مکمل پودری کلسیم را در 250 سی سی آب R/O حل کرده سپس با استفاده از مرجع زیر به آب تانک اضافه نمایید .
مرجع 1: هر سی سی از محلول فوق می تواند یون کلسیم را در 1 گالن آب (3.78 لیتر) به مقدار 6.57 میلی گرم بر لیتر افزایش دهد.
مرجع 2: هر گرم پودر کلسیم در یک لیتر می تواند مقدار منیزیم را 336 میلی گرم بر لیترافزایش دهد.
 
توضیحات : با توجه به کیفیت بسیار بالا محصول مکمل پودری کلسیم و ثبات لازم در روند تولید این امکان فراهم شده است که جهت محاسبه دقیق و بیشترین مقدار بازدهی آن بتوان از ماشین حساب هوشمند برای محاسبه مقدار مصرف آن در آکواریوم استفاده کرد، لذا هر چقدر مقدار وارد شده لیتراژ آب آکواریوم به واقعیت نزدیک تر باشد، مقدار مصرف نهایی دقیق تر خواهد بود.