زغال اکتیو - کربن فعال

از بین برنده فسفات و سیلیکات

باکتری Live Bacteria – آب شیرین - پلنت

باکتری Live Bacteria – آب شور

سیانو ریموور - از بین برنده جلبک سیانو باکتری

مکمل لوگول (ید حرفه ای)

محلول از بین برنده شقایق آیپتازیا